Om equiterapi

Så vad gör en equiterapeut?


En equiterapeut behandlar hästar med störningar från rörelseapparaten. Equiterapeuten arbetar med rehabilitering efter en skada, såväl som med friska hästar i förebyggande syfte. En equiterapeut kan inte ersätta en veterinär men är dock ett bra komplement till en sådan.


Equiterapeuten använder sig i allmänhet av kiropraktik, akupunktur, massage, stretching, elektromedicin och laser. Utöver detta kan din equiterapeut om så behövs ge råd om foder, träningsupplägg, friskvård m.m


NÄR KAN HÄSTEN BEHÖVA EN EQUITERAPEUT?


Symptom på att hästen behöver en equiterapeut kan vara:


    Om hästen tar kortare steg med ett ben eller rör sig ojämnt.

    Om hästen har svårt att sätta muskler, och/eller musklar sig ojämnt.

    Hästen visar ovilja och/eller protesterar vid sadling eller selning.

    Om hästen har svårt att ställa åt ena hållet och/ellerförböjer sig åt det andra.

    Vid svårigheter med ena galoppen eller om hästen ofta faller i korsgalopp

    Om hästen är het/istadig eller ovillig vid ridning/körning.

    Stel eller öm i ryggen

    Vid orena gångarter, så som passaktig skritt, oren trav eller svårt att hålla tretakten i galoppen

    Om hästen drar/sticker ett bakben.

    Skakar i bakknän.

    Hänger på en töm.

    Går snett i vagnen.

    Efter skada, som konvalecens / rehab

    Eller helt enkelt för att förebygga problem för framtiden


HUR MÅNGA BEHANDLINGAR KRÄVS?


Hur många behandlingar som krävs för att få resultat varierar beroende på hur länge hästen har haft problemet. Ju längre hästen har haft ont, desto längre tid tar behandlingen. I genomsnitt krävs det ca 3-5 behandlingar för att uppnå önskat resultat. Behandlingarna bör ske ganska tätt i början, ca en gång i veckan. Mellan behandlingarna är det bra om du själv masserar och stretchar.


En häst som regelbundet gås igenom av equiterapeut kräver i allmänhet inte lika många behandlingar som en häst som aldrig blivit behandlad förr.


Att regelbundet låta en equiterapeut gå igenom hästen är ett bra sätt att minimera risken för skador och därmed hålla hästen frisk länge.