Gaffelbands/senskador

Gaffelbands- och senskador


Utöver traditionell equiterapeutbehandling har vi valt att även inrikta oss på behandling av gaffelbands– och senskador. Vi erbjuder en snabb, säker och hållbar läkning!


Senskador är tyvärr vanligt bland dagens tävlingshästar. En senskada innebär i bästa fall ett avbräck i hästens utbildning och i värsta fall är det slutet för karriären som tävlingshäst.


Traditionell behandling vid gaffelbands– och senskador är vanligtvis vila på mellan 6 månader och upp till ett år, därefter försiktig igångsättning.

Tyvärr innebär denna långa viloperiod ofta bindvävsinlagringar i senan, med försämrad hållbarhet som följd. I många fall dröjer det inte länge förrän senan återigen går sönder pga. försämrad elasticitet.


Vi använder oss av en unik metod, utvecklad av equiterapeut Helmut Tscharnke, som själv använt sig av denna metod de senaste sex åren.

Med denna metod, där vi kombinerar elektromedicinsk behandling och laserbehandling, får vi en mycket snabb läkning och ingen till mycket liten bindvävsinlagring.


Bland de över 400 hästar som har behandlats hos Helmut Tscharnke är den genomsnittliga läketiden 4 veckor och 2 dagar. Den snabbaste läkningen gick på två veckor, och skadornas art har varit allt från lindriga blödningar till allvarliga rupturer.

Efter behandlingstiden har senan varit helt läkt vid undersökning med ultraljud.

De hästar som stått hos oss är i allmänhet startklara igen efter två –fyra månader, beroende på skadans omfattning.

Det absolut bästa med metoden är att bindvävsinlagringen är näst intill obefintlig. Detta gör att senans elasticitet inte påverkas och hästarna håller därmed även i längden.


Susanne, som är ansvarig på Blekinge Hästrehab, har gått sin utbildning hos Helmut Tscharnke och använder sig av hans väl beprövade metod.

Resultaten talar för sig själva. För en snabb, effektiv och hållbar läkning,välkommen att kontakta Blekinge Hästrehab.


PRIS:   


Vid behandling av gaffelbands– och senskador erbjuder vi uppstallning, då hästen bör behandlas dagligen för bästa resultat. Behandlingen bör sättas in så snart som möjligt efter konstaterad skada.


I vårt grundutbud ingår full skötsel, utevistelse i sjukhage, samt daglig behandling av equiterapeut.

Hösilage  samt kraftfoder kan antingen köpas av oss eller medtagas av hästägaren.


Pris/månad exkl. foder 14 000 :-

Hösilage 3,80 :-/kg

Kraftfoder ( krafft groov ) 8 :-/kg

Alla priser är inklusive moms.