Stretching

Stretching

Vid långvariga muskelspänningar vänjer muskeln sig vid det felaktiga tillståndet, och detta blir då det normala för hästen. Det leder så småningom till problem vid arbete, då kroppen har vant sig vid att inte använda hela muskeln. Med hjälp av stretching kan man tänja ut muskelspolarna till att återigen använda hela sin längd.


Stretching skall alltid utföras lugnt och försiktigt, utan tvång, och en viss tillvänjningsperiod kan behövas för att hästen ej skall streta emot.


Äldre hästar skall alltid stretchas med försiktighet!