Massage

Massage

Vid massage jobbar man med hästens muskulatur och tänjer ut muskelfibrerna. Massage ökar blodcirkulationen och ger muskelavslappning, och ökar därmed även borttransporten av slaggprodukter.

Massage är något som hästägaren själv kan utföra och på så vis hjälpa sin häst med eventuell spänd muskulatur.