Behandlingsformer/pris

Syftet med att ta ut en equiterapeut är att du som hästägare skall kunna ta hjälp av en person istället för flera olika. Därför är en equiterapeut utbildad inom en mängd olika områden.

Här presenteras de metoder jag använder mig mest av.