Akupunktur

Akupunktur

Inom akupunktur använder man nålar som sätts i specifika punkter i hästen kropp, för att ge lindring av olika symptom. De vanligaste problemen som behandlas med akupunktur är muskulära problem, men användningsområdena är vitt skiljda. Akupunktur är även en utmärkt förbehandlingsmetod inför kiropraktik.

Det finns två olika synsätt inom akupunkturen, österländskt och västerländskt. Enligt det västerländska synsättet ger akupunkturen bland annat muskelavslappning och ökad blodcirkulation, samt är smärtstillande.

I den österländska filosofin behandlar man utifrån olika meridianer, samt anser att de olika symptomen tillsammans bildar en helhetsbild. Även här anser man dock att akupunkturen ger de positiva effekter som man erkänner inom den västerländska filosofin.